Podklady pre konzultácie

k Návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. … Čítať dalej… viac […]

Predbežná informácia

k Návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. … Čítať dalej… viac […]

Z rokovania v Bruseli

Pracovná skupina pre rozvoj vidieka COPA COGECA a skupina pre občiansky dialóg Európskej komisie sa začiatkom februára zišli na zasadnutí v Bruseli. Na týchto rokovaniach mala svoje zastúpenie aj priamo Slovenská poľnohospodárska a potravinárska viac […]

XXX. VZ RPPK Levice

Nielen bilancia minulého roka, ale najmä výzvy z pohľadu Spoločnej poľnohospodárskej politiky a štátnej pomoci – aj o tom bolo XXX. Valné zhromaždenie Levickej regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory. Čítať ďalej… viac […]