Aktualizácia č. 2 vyzvania č. OPRH-TP-A7-2016-05, Aktivita 7

Sponzorované odkazy

PPA oznamuje, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / OP RH 2014-2020 / Vyzvania na predkladanie ŽoNFP / Technická pomoc Čítať ďalej…

Sponzorované odkazy

Podobné príspevky SCPV

Sorry, comments are closed for this post.