Aktualizácia č. 3 výzvy č. OPRH-AKVA-2.2.1-A4-2017-04, Aktivita 4

Sponzorované odkazy

PPA oznamuje, že aktualizovala, v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / OP RH 2014-2020 / Výzvy na predkladanie ŽoNFP Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného … Čítať ďalej…

Sponzorované odkazy

Podobné príspevky SCPV

Sorry, comments are closed for this post.