Oznámenie k časti časového harmonogramu výberu ŽoNFP k podopatreniu 19. …

Sponzorované odkazy

Vo výzve 27/PRV/2018 k podopatreniu 19.4 – Podpora na prevádzkové náklady a oživenie je stanované, že výber žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP“) sa uskutoční najneskôr do … Čítať ďalej…

Sponzorované odkazy

Podobné príspevky SCPV

Sorry, comments are closed for this post.