Oznámenie o počtoch prvonákupcov a prvovýrobcov mlieka

Sponzorované odkazy

PPA zverejnila v časti PPA / Podpory / Organizácia trhu / Živočíšne komodity / Prvonákupca mlieka hlásenie počtu evidovaných prvonákupcov a prvovýrobcov mlieka a Zoznam prvovýrobcov mlieka k 30. … Čítať ďalej…

Sponzorované odkazy

Podobné príspevky SCPV

Sorry, comments are closed for this post.