Oznámenie o usmernení Riadiaceho orgánu pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 č. …

Sponzorované odkazy

Usmernenie Riadiaceho orgánu pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 č. 3 k aktualizácii stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou v zmysle Systému riadenia CLLD (LEADER a komunitný … Čítať ďalej…

Sponzorované odkazy

Podobné príspevky SCPV

Sorry, comments are closed for this post.