Oznámenie o zverejnení Príručky pre žiadateľa dopytovo orientovaných projektov z Operačného …

Sponzorované odkazy

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom z Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / … Čítať ďalej…

Sponzorované odkazy

Podobné príspevky SCPV

Sorry, comments are closed for this post.