Oznámenie PPA v súvislosti so zverejnením aktualizovanej Príručky pre prijímateľa nenávratného …

Sponzorované odkazy

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) oznamuje Miestnym akčným skupinám (MAS), ktoré majú s PPA platnú a účinnú Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu Aktivít … Čítať ďalej…

Sponzorované odkazy

Podobné príspevky SCPV

Sorry, comments are closed for this post.