Oznámenie pre potenciálnych žiadateľov o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného …

Sponzorované odkazy

o vyhlásení nových výziev v rámci Priority Únie 2 Podpora akvakultúry, ktorá je environmentálne udržateľná, efektívne využíva zdroje, je inovačná, konkurencieschopná a založená na znalostiach, … Čítať ďalej…

Sponzorované odkazy

Podobné príspevky SCPV

Sorry, comments are closed for this post.