Oznámenie pre žiadateľov o poskytnutie priamych podpôr na rok 2017 – postup správneho orgánu po …

Sponzorované odkazy

Pôdohospodárska platobná agentúra informuje žiadateľov o poskytnutie priamych podpôr na rok 2017 o aktuálne prebiehajúcich konaniach a ďalšom postupe správneho orgánu pri vydávaní rozhodnutí po … Čítať ďalej…

Sponzorované odkazy

Podobné príspevky SCPV

Sorry, comments are closed for this post.