Priame podpory ako súčasť Spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie.

Sponzorované odkazy

Legislatíva Európskej únie je pre každého žiadateľa o podporu rovnaká a záväzná.
Bližšie informácie o administratívnych postupoch, ktoré PPA uplatňuje pri realizácii priamych podpôr nájdete tu. Čítať ďalej…

Sponzorované odkazy

Podobné príspevky SCPV

Sorry, comments are closed for this post.