Usmernenie PPA č. 10/2017 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného …

Sponzorované odkazy

PPA oznamuje žiadateľom/prijímateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že uverejnila v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Usmernenia PPA Usmernenie … Čítať ďalej…

Sponzorované odkazy

Podobné príspevky SCPV

Sorry, comments are closed for this post.