Výzva č. 30/PRV/2018 pre podopatrenie 4.1 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný …

Sponzorované odkazy

Opatrenie: 4 – Investície do hmotného majetku
Podopatrenie: 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov
Zameranie výzvy: Zavlažovanie Čítať ďalej…

Sponzorované odkazy

Podobné príspevky SCPV

Sorry, comments are closed for this post.