Výzva č. 33/PRV/2018 pre podopatrenie 2.3

Sponzorované odkazy

na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 pre:
Opatrenie 2 – Poradenské služby, služby pomoci pri riadení … Čítať ďalej…

Sponzorované odkazy

Podobné príspevky SCPV

Sorry, comments are closed for this post.