Výzva č. 36/PRV/2018 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu …

Sponzorované odkazy

pre opatrenie 1 – Prenos znalostí a informačné akcie
podopatrenie 1.1 – Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností b) vzdelávacie programy nepresahujúce 18 mesiacov
Danú … Čítať ďalej…

Sponzorované odkazy

Podobné príspevky SCPV

Sorry, comments are closed for this post.