Výzva č. 37/PRV/2018 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu …

Sponzorované odkazy

Opatrenie 1 – Prenos znalostí a informačné akcie
Podopatrenie 1.2 – Podpora na demonštračné činnosti a informačné akcie
Podávanie a prijímanie ŽoNFP od 11.12.2018 do: otvorená výzva Čítať ďalej…

Sponzorované odkazy

Podobné príspevky SCPV

Sorry, comments are closed for this post.