Začalo piate kolo prijímania ŽoNFP v rámci otvorenej výzvy 27/PRV/2018 k podopatreniu 19.4

Sponzorované odkazy

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v rámci otvorenej výzvy 27/PRV/2018 k podopatreniu 19.4, že prebieha 7. hodnotiace kolo. … Čítať ďalej…

Sponzorované odkazy

Podobné príspevky SCPV

  • Oznámenie o aktualizácii výzvy  č. 30/PRV/2018Oznámenie o aktualizácii výzvy č. 30/PRV/2018 Aktualizácia č. 2 výzvy č. 30/PRV/2018 PPA oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že aktualizovala Výzvu […]
  • Aktualizácia č. 2 výzvy č. 32/PRV/2018Aktualizácia č. 2 výzvy č. 32/PRV/2018 Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že aktualizovala v časti PPA / […]
  • Aktualizácia č. 2 výzvy č. 32/PRV/2018Aktualizácia č. 2 výzvy č. 32/PRV/2018 Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že aktualizovala v časti PPA / […]
  • OznámenieOznámenie Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že aktualizovala na webovom sídle […]
  • Aktualizácia č. 2 výzvy č. 32/PRV/2018Aktualizácia č. 2 výzvy č. 32/PRV/2018 Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že aktualizovala v časti PPA / […]

Sorry, comments are closed for this post.