Aktualizácia č. 1 – Výzva OPRH-AKVA-2.2.1-A5-2018-11 na predkladanie ŽoNFP

Sponzorované odkazy

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 zverejňuje Aktualizáciu č. …
Čítať dalej…

Sponzorované odkazy

Podobné príspevky SCPV

Sorry, comments are closed for this post.