...

Aktualizácia č. 2 – Výzva OPRH-AKVA-2.3.1-A2-2018-04 na predkladanie ŽoNFP

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 zverejňuje aktualizáciu č. … Read More

...