Aktualizácia č. 3 – Opatrenie 5.2.1 Spracovanie produktov rybolovu a akvakultúry

Sponzorované odkazy

Pôdohospodárska platobná agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 vyhlásila dňa 31. januára 2018 aktualizácie č. …
Čítať dalej…

Sponzorované odkazy

Podobné príspevky SCPV

Sorry, comments are closed for this post.