...

Aktualizácia č. 3 – Výzva OPRH-AKVA-2.2.1-A1-2018-07 na predkladanie ŽoNFP

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 zverejňuje Aktualizáciu č. … Read More

...