Bezpečné rozmrazovanie potravín – propagačný leták

Národný kontaktný bod EFSA (Odbor bezpečnosti potravín a výživy MPRV SR) v spolupráci s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín pripravil leták o bezpečnom rozmrazovaní potravín … Read More

Podobné príspevky SCPV