Cena ministra pre významného slovenského šľachtiteľa rastlín

Pri príležitosti životného jubilea 100 rokov dnes minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan ocenil Ing. Antona Piršela, CSc. … Read More

Podobné príspevky SCPV