...

Európska komisia pripravuje testovanie informačných systémov hospodárskych subjektov a …

Európska komisia pripravuje k implementácii NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2023/1115 z 31. … Read More

...