Informácia o termíne uzávierky 6. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP …

Sponzorované odkazy


Čítať dalej…

Sponzorované odkazy

Podobné príspevky SCPV

  • Na Slovensku prebieha technická misia k vtáčej chrípke s cieľom umožniť vývoz hydiny a …Na Slovensku prebieha technická misia k vtáčej chrípke s cieľom umožniť vývoz hydiny a … V dňoch 29. júla – 6. augusta 2019 na Slovensku prebieha technická misia vykonávaná skupinou veterinárnych odborníkov Generálnej […]
  • OznamOznam Slovenská lesnícko-drevárska inšpekcia vykoná dňa 6. 11. 2018 dozor v Banskobystrickom kraji. Dozor bude zameraný na kontrolu prepravcov […]
  • Oznámenie výsledku výberového konaniaOznámenie výsledku výberového konania Na základe ustanovenia § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, oznamujeme […]
  • OznamOznam Slovenská lesnícko-drevárska inšpekcia vykoná dňa 6. 2. 2019 štátny dozor v oblasti uvádzania dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh v […]

Sorry, comments are closed for this post.