Informácia RO pre IROP k financovaniu výdavkov na chod MAS

Sponzorované odkazy

RO pre IROP informuje prijímateľov (Miestne akčné skupiny), že na podklade doručeného oznámenia Ministerstva financií SR pristupuje k obnoveniu zaraďovania výdavkov Prioritnej osi 5 …
Čítať dalej…

Sponzorované odkazy

Podobné príspevky SCPV

Sorry, comments are closed for this post.