...

Informačné listy za účtovný rok 2023 – termín zberu

V mene Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky chceme poďakovať všetkým subjektom podnikajúcich v poľnohospodárskej prvovýrobe a službách za doterajšiu … Read More

...