Komplexná informačná databáza podnikov potravinárskeho priemyslu v SR – Predĺženie …

S cieľom vyjsť v ústrety subjektom potravinárskeho priemyslu, s ohľadom na ich administratívne a ďalšie povinnosti v podnikateľskej činnosti, po dohode s gestorujúcou sekciou MPRV SR, … Read More

Podobné príspevky SCPV