Metodický pokyn a usmernenie pre poskytovanie náhrad podľa zákona č. 229/1991 Zb. …

Read More

Podobné príspevky SCPV