Minister Samuel Vlčan podpísal zmluvu o spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity …

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) a Právnická fakulta Univerzity Komenského (PF UK) odštartovali podpisom zmluvy spoluprácu na riešení projektu Efektívne … Read More

Podobné príspevky SCPV