Ministri Budaj a Vlčan uzavreli historickú dohodu, ktorá prispeje k reforme národných …

Ochrana prírody a biodiverzity a tiež trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov, obzvlášť na území národných parkov, sú kľúčovými piliermi rozvoja slovenského vidieka. … Read More

Podobné príspevky SCPV