Ministri opäť preskúmali možnosti podpory pre sektor bravčového mäsa, venovali sa aj …

V pondelok 21.02.2022 sa v Bruseli uskutočnilo zasadnutie Rady ministrov AGRIFISH, na ktorom Slovenskú republiku zastupovala generálna tajomníčka služobného úradu MPRV Zuzana Nouzovská. … Read More

Podobné príspevky SCPV