...

MPRV SR a PPA spustili dve výzvy na obnovu lesov a budovanie turistickej infraštruktúry v nich

Od 1. septembra 2022 môžu obhospodarovatelia lesov podávať žiadosti o nenávratný finančný príspevok zo zdrojov Programu rozvoja vidieka na projekty obnovy a výchovy ochranných lesov a … Read More

...