Múky aj obilia je u nás dostatok

Už niekoľko dní sa verejným priestorom na Slovensku šíria rôzne poplašné správy o nedostatku obilia ako základnej potraviny. Read More

Podobné príspevky SCPV