Nájomcovia pozemkov majú povinnosť oznámiť sumárne údaje o nájomnom

Sponzorované odkazy

Nájomca je povinný viesť a uchovávať evidenciu o dohodnutom a zaplatenom nájomnom za pozemky podľa katastrálnych území k 31. …
Čítať dalej…

Sponzorované odkazy

Podobné príspevky SCPV

Sorry, comments are closed for this post.