Národné lesnícke centrum povedie Peter Balogh

Národné lesnícke centrum (NLC), vedecko-výskumno-vzdelávaciu inštitúciu v oblasti lesníctva patriacu pod Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, povedie od 7. …
Čítať dalej…

Podobné príspevky SCPV