Neformálna konzultácia Strategického plánu SPP 2023 – 2027 s Európskou komisiou

V súvislosti s prípravou Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SP SPP) pre roky 2023 – 2027 odoslalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) … Read More

Podobné príspevky SCPV