Nová enviroučebňa v Žiline

Sponzorované odkazy

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik v spolupráci s poľskými lesníkmi z Nadleśnictwa Ujsoły vybudovali jedinečnú Lesoučebňu (enviroučebňu) priamo v meste Žilina. …
Čítať dalej…

Sponzorované odkazy

Podobné príspevky SCPV

Sorry, comments are closed for this post.