Oznam

Sponzorované odkazy

Slovenská lesnícko-drevárska inšpekcia vykoná dňa 6. 2. 2019 štátny dozor v oblasti uvádzania dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh v Banskobystrickom kraji. …
Čítať dalej…

Sponzorované odkazy

Podobné príspevky SCPV

  • OznamOznam Slovenská lesnícko-drevárska inšpekcia vykoná dňa 5. 2. 2019 štátny dozor v oblasti uvádzania dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh v […]
  • OznamOznam Slovenská lesnícko-drevárska inšpekcia vykoná dňa 6. 11. 2018 dozor v Banskobystrickom kraji. Dozor bude zameraný na kontrolu prepravcov […]
  • Stretnutie Tematickej skupiny (Košický kraj)Stretnutie Tematickej skupiny (Košický kraj) Regionálna anténa NSRV SR pre Košický kraj pozýva MAS na Stretnutie tematickej pracovnej skupiny LEADER/CLLD dňa 6. septembra 2019 v […]
  • Aktualizácia č. 2 – Opatrenie 2.3.1 Produktívne investície do akvakultúryAktualizácia č. 2 – Opatrenie 2.3.1 Produktívne investície do akvakultúry Pôdohospodárska platobná agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 vyhlásila dňa 31. […]

Sorry, comments are closed for this post.