Oznam č. 1 o uzavretí výzvy na predkladanie ŽoNFP na zlepšenie dostupnosti k …


Čítať dalej…

Podobné príspevky SCPV