Oznam č. 2 o uzavretí výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov stredných …


Čítať dalej…

Podobné príspevky SCPV