Oznámenie o aktualizácii výzvy pre podopatrenie 4.2 PRV SR 2014-2022

Pôdohospodárska platobná agentúra ako poskytovateľ nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 aktualizovala Výzvu č. … Read More

Podobné príspevky SCPV