Podpísali sme memorandum o spolupráci v boji proti africkému moru ošípaných

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR), Štátna veterinárna a potravinová správa SR (ŠVPS SR) a zástupcovia chovateľov ošípaných, spracovateľov bravčového … Read More

Podobné príspevky SCPV