PPA akceptuje predĺženie lehoty na predloženie dokladov

Agentúra vychádza v ústrety prijímateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020
Čítať dalej…

Podobné príspevky SCPV