Predbežná informácia

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 180/2016 Z. …
Čítať dalej…

Sponzorované odkazy

Podobné príspevky SCPV

  • Predbežná informáciaPredbežná informácia Návrh nariadenia vlády, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády č. 199/2005 Z. z. ... Čítať dalej...
  • Podklad pre konzultáciePodklad pre konzultácie Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2012 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú […]
  • Predbežná informáciaPredbežná informácia Návrh ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z. ... Čítať dalej...
  • Podklad na konzultáciePodklad na konzultácie Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov Čítať dalej...
  • Predbežná informáciaPredbežná informácia Návrh ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 36/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v […]

Sorry, comments are closed for this post.