Predbežná informácia

k návrhu novely nariadenia vlády SR č. 83/2017 Z.z. o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom v znení neskorších predpisov.
Čítať dalej…

Podobné príspevky SCPV