...

Prednáška Marion Jansen z OECD priniesla vítaný nadhľad pri tvorbe dlhodobých politík na …

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) privítalo na svojej pôde riaditeľku direktoriátu pre obchod a poľnohospodárstvo Organizácie pre hospodársku spoluprácu a … Read More

...