...

Rada Európskej únie 16. mája 2023 prijala nové pravidlá na obmedzenie odlesňovania na …

Rada Európskej únie definitívne odsúhlasila nariadenie, ktorého cieľom je minimalizovať riziko odlesňovania a degradácie lesov spojené s výrobkami, ktoré sa uvádzajú na trh EÚ … Read More

...