Slovenská republika získala v OECD podpredsednícke miesto v Pracovnej skupine pre pesticídy

Sponzorované odkazy

Znižovanie negatívnych vplyvov aplikácie pesticídov na zdravie ľudí, zvierat a životné prostredie, ako aj odporúčania pre tvorbu novej legislatívy. …
Čítať dalej…

Sponzorované odkazy

Podobné príspevky SCPV

Sorry, comments are closed for this post.