Slovenské potraviny patria medzi najkvalitnejšie

Slovenská republika každoročne predkladá Európskemu úradu bezpečnosti potravín (EFSA) správu o stave reziduálnej kontaminácie potravín pesticídmi. … Read More

Podobné príspevky SCPV